banner85

banner84

Büyükşehir Meclis’i Kapaklı’da toplanacak

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran ayının ilk meclis toplantısını 12 Haziran 2019 Çarşamba günü saat 14:00'te Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Konferans Salonunda toplanacak.

Gündem 10.06.2019, 16:16 Bakış Haber Merkezi
Büyükşehir Meclis’i Kapaklı’da toplanacak

Kapaklı Bakış - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 13. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6. Maddesi Haziran 2019 Dönemi Meclis Toplantısını 12 Haziran 2019 Çarşamba günü saat 14.00’da gerçekleştirilecek. 20 gündem maddesinin görüşüleceği meclis İsmetpaşa Mah. Fatih Bulvarı No: 6 Kapaklı adresinde bulunan Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Konferans Salonunda toplanacak.
GÜNDEM MADDELERİ İSE ŞÖYLE;
“1-İlimiz, Süleymanpaşa ilçesi, Yavuz Mahallesi 507 ada 1 1 nolu parselde kayıtlı 2.189,71 m2 yüzölçümlü "tarla” vasıflı taşınmazın, Belediyemiz bütçesine katkı sağlaması amacı ile ekonomik olarak değerlendirilmesi düşünüldüğünden, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45 inci maddesi uyarınca ihale usulü ile satışının yapılıp yapılmayacağı konusunun Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
2-İlimiz, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, tapuda 231 ada 3 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın cephe aldığı cadde ve sokakların isminin bulunmadığı belirtilerek isim verilmesi talebinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 ve 81 inci maddeleri ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7 inci maddesinin (g) bendi hükümleri uyarınca Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
3-Süleymanpaşa ilçesi Doğu Kısmı Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı projesi kapsamında, Süleymanpaşa ilçesi, Köseilyas ve Gazioğlu Mahallelerinin atık suyunu Doğu Atıksu Arıtma Tesisine iletebilmek amacıyla; ekli krokide belittilen imar durumundaki park alanlarından, ilimiz, Süleymanpaşa ilçesi, Köseilyas Mahallesi, 1238 nolu parselin doğusunda kalan park alanının 100,00 m2'lik kısmına (TM-8), 1813 nolu parselin güneyinde kalan park alanının 100,00 m2'lik kısmına (TM-9), 293 nolu parselin güneyinde kalan park alanının 100,00 m2'lik kısmına (TM-B) ve Gazioğlu Mahallesi, 1236 nolu parselin güneyinde kalan park alanının 258,69 m2'lik kısmına (TM-4), 2291 nolu parselin güneyinde kalan park alanının 1.260,26 m2'lik kısmına (TM-5), 2059 nolu parselin güneyinde kalan park alanının 79,27 m2'lik kısmına (TM-6), atık su terfi merkezlerinin yapılması planlandığından, ekli krokide belirtilen söz konusu alanların "5393 sayılı Belediye Kanununun 75 inci maddesinin (d) bendi uyarınca "atık su terfi merkezi” yapılması amacıyla kullanım haklarının bedelsiz olarak Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne devir talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
4İlimiz, Ergene İlçesi, Velimeşe (Yulaflı) Mahallesi, 106 ada 39 nolu parselde "Depo Tesisi” yapmak için izin istendiği belirtilmiş olup konunun 1/25000 Ölçekli Tekirdağ İl Çevre Düzeni Planı 2.74 Plan Hükmü gereğince Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
5-Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/02/2019 tarih ve 203 nolu meclis kararındaki "Butik otel” ibaresinin; Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki Şarköy ilçesi, Uçmakdere Mahallesi, 102 ada 2 nolu arsa vasfındaki 5.943,90 metrekare yüzölçümlü taşınmaz üzerine; 5393 sayılı Belediye Kanununun 14 (a), 15 (h) ile 18 (e) maddeleri kapsamında, 30 (otuz) yıl süre ile sınırlı ayni hak tesis edilmek suretiyle spor ve turizm amaçlı 1 / 3 “Sosyal Tesis” yaptırılması ve tesisin süre sonunda sağlam ve çalışır vaziyette Belediyeye teslim edilmesi şeklinde tashih edilmesi talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
6-Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın 5 yıldır uygulamakta olduğu Mera İyileştirme ve Yönetimi Projesi kapsamında meralarda oluşan yoğun kara çalılıkların temizlenmesi için üç (3) adet Çalı/Ağaç parçalama makinesi ile ilgili proje hazırlanmış ve makinalar alınmış olup, çiftçilerin Ziraat Odaları aracılığı ile kullanımına sunmak üzere protokol imzalanması ve Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak’a protokol imzalama yetkisi verilmesi konusunun Büyükşehir Belediye Meclisince görüşülerek karara bağlanması.
7-İtfaiye Dairesi Başkanlığı araç envanterinde bulunan ve kullanım dışı bırakılan 59 FY 881 Plakalı İtfaiye aracımızın yazılı talebine istinaden Babaeski Belediye Başkanlığına hibe verilmesi hususunun Büyükşehir Belediyesi Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
8-İlimiz, Malkara ilçesi, Camiatik Mahallesi, 443 ada, l, 2, 3, 4 ve 12 numaralı parsellerde kayıtlı, sayılanlardan iki adet parselin üzerinde " l . Derece Arkeolojik Sit Alanı Tümülüs yapısı” bulunan taşınmazlara ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı değişikliğinin, Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunda görüşülebilmesi için kurumumuzca uygunluk kararının verilmesi talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
9-İlimiz, Malkara ilçesi, Camiatik Mahallesi, 443 ada, l, 2, 3, 4 ve 12 numaralı parsellerde kayıtlı, sayılan parsellerden iki tanesinin üzerinde "l . Derece Arkeolojik Sit Alanı Tümülüs yapısı" bulunan taşınmazlara ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliğinin Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunda görüşülebilmesi için kurumumuzca uygunluk kararının verilmesi talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
10-İlimiz, Kapaklı İlçesi, İnönü Mahallesi, 1509 parselin doğusunda bulunan alana ilişkin hazırlanan ve
03.05.2019 tarih ve 81 sayılı Kapaklı Belediye Meclis Kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu uyarınca onaylanması talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
I l- İlimiz, Kapaklı İlçesi, İnönü Mahallesi, 350 ada 3 parselin güneybatısında bulunan alana ilişkin hazırlanan ve 03.05.2019 tarih ve 80 sayılı Kapaklı Belediye Meclis Kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu uyarınca onaylanması talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
12-İlimiz, Kapaklı İlçesi, Mimar Sinan ve Fatih Mahallerinde bulunan Hızlı Tren ve Civarına ait 1/1000 Ölçekli Revizyon İlave İmar Planı Notlarına ilişkin Kapaklı Belediye Meclisinin 03.05.2019 tarih ve 76 sayılı kararıyla kabul edilen 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu uyarınca onaylanması talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
13-İlimiz, Kapaklı İlçesi, Atatürk Mahallesi, 1764 ve 1766 adalar arasında kalan tescilsiz alana ilişkin hazırlanan ve 03.05.2019 tarih ve 79 sayılı Kapaklı Belediye Meclis Kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu uyarınca onaylanması talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
14-5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 21 inci maddesi gereğince Büyükşehir Belediye Teşkilatının Norm Kadro Esaslarına uygun olarak hazırlanan (II) ve (III) sayılı cetvellerin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 18 inci maddesine göre Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması
15-Muratlı ilçesi Yeşilsııl Mahallesi üreticileri Ziraat Odası Başkanlığı ile Siyez buğdayı tarımını yapmayı hedeflediğini belirtmektedir. Ancak tohum alımı konusunda yetersiz kaldıklarını belirtip, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 nci maddesinin son fıkrasına istinaden 500 kg Siyez buğday tohumunun alınıp ücretsiz olarak Muratlı Ziraat Odasına verilmesi konusunu Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
2/3
16-İlimiz, Hayrabolu İlçesi, Hisar Mahallesi, 421 ada 2, 3, 26 ve 33 parsel numaralı taşınmazlar için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu uyarınca onaylanması talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
17-İlimiz, Hayrabolu İlçesi, Hisar Mahallesi, 421 ada 2, 3, 26 ve 33 parsel numaralı taşınmazlar için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu uyarınca onaylanması talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
18-Çorlu ilçesi, Ali Osman Çelebi Bulvarının genişliği 50 metre olduğu, çevreyolu niteliğinde bulunduğu ve yaya güvenliği açısından risk oluşturduğundan dolayı, 19.12.2018 tarih ve 2018/577 sayılı UKOME kararı ile 26.04.2019 tarih ve 2019/3 sayılı Yatırım İzleme ve Planlama Kurulu Kararı uyarınca, yaya üst geçidinin yapılması için gerekli ödenek ayrılması ve 2019 Yılı Yatırım Programına dahil edilmesi talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
19-Belediye birimlerinden gelen, Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülmesi gereken evrakların görüşülerek karara bağlanması,
20-Büyükşehir Belediye Meclisinin Mayıs 2019 Döneminde yapmış olduğu toplantısında Belediyemiz İhtisas Komisyonlarına havale edilen evrakların Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.” İle meclis sona erecek.

Kaynak: Kapaklı Bakış
Yorumlar (0)
banner80
Namaz Vakti 13 Temmuz 2020
İmsak 03:48
Güneş 05:42
Öğle 13:21
İkindi 17:19
Akşam 20:49
Yatsı 22:35
banner81
23°
parçalı az bulutlu
banner82
banner83
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 31 66
2. Trabzonspor 31 62
3. Sivasspor 32 57
4. Beşiktaş 31 53
5. Galatasaray 32 52
6. Alanyaspor 32 51
7. Fenerbahçe 32 50
8. Gaziantep FK 31 41
9. Antalyaspor 32 41
10. Göztepe 32 39
11. Kasımpaşa 31 36
12. Gençlerbirliği 32 36
13. Malatyaspor 31 32
14. Denizlispor 31 32
15. Çaykur Rizespor 31 32
16. Kayserispor 31 31
17. Konyaspor 31 30
18. Ankaragücü 32 29
Takımlar O P
1. Hatayspor 33 63
2. Erzurum BB 33 59
3. Adana Demirspor 33 58
4. Akhisar Bld.Spor 33 57
5. Bursaspor 33 56
6. Fatih Karagümrük 33 53
7. Altay 33 51
8. Keçiörengücü 33 47
9. Ümraniye 33 44
10. Giresunspor 33 44
11. Menemen Belediyespor 33 43
12. İstanbulspor 33 40
13. Balıkesirspor 33 38
14. Altınordu 33 36
15. Boluspor 33 30
16. Osmanlıspor 33 27
17. Adanaspor 33 21
18. Eskişehirspor 33 12
Takımlar O P
1. Liverpool 35 93
2. Man City 35 72
3. Chelsea 35 60
4. Leicester City 35 59
5. M. United 34 58
6. Wolverhampton 35 55
7. Sheffield United 35 54
8. Tottenham 35 52
9. Arsenal 35 50
10. Burnley 35 50
11. Everton 35 45
12. Southampton 34 44
13. Newcastle 35 43
14. Crystal Palace 35 42
15. Brighton 35 36
16. West Ham 35 34
17. Watford 35 34
18. Bournemouth 35 31
19. Aston Villa 35 30
20. Norwich City 35 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 35 80
2. Barcelona 36 79
3. Atletico Madrid 36 66
4. Sevilla 36 66
5. Villarreal 35 57
6. Getafe 35 53
7. Athletic Bilbao 36 51
8. Real Sociedad 35 51
9. Valencia 36 50
10. Granada 35 50
11. Osasuna 36 48
12. Levante 36 43
13. Real Betis 36 41
14. Real Valladolid 36 39
15. Eibar 36 39
16. Celta de Vigo 36 36
17. Deportivo Alaves 35 35
18. Leganés 36 32
19. Mallorca 36 32
20. Espanyol 36 24

Gelişmelerden Haberdar Olun

@