2021 yılı faaliyet raporu oy çokluğuyla kabul edildi

Kapaklı Belediye Meclisinin Nisan ayı olağan toplantısının ilk oturumu Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin başkanlığında yapıldı. Gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı ve ilgili komisyonlara havale edildiği toplantıda 2021 yılı faaliyet raporu oy çokluğuyla kabul edildi.

Genel 01.04.2022, 19:36 Bakış Haber Merkezi
2021 yılı faaliyet raporu oy çokluğuyla kabul edildi

Kapaklı Bakış- Kapaklı Belediye Meclisinin Nisan ayı olağan toplantısının ilk oturumu Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin başkanlığında Atatürk Kültür Merkezi’nde yapıldı. Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, Nisan ayı olağan toplantısının ilk oturumu öncesinde bir konuşma yaptı.
Başkan Çetin, “Alacağımız kararların hayırlı olmasını diliyorum. Bu akşam ilk sahuru yapacağız. Rahmet, bereket, mağfiret ayı olan Ramazan ayını ihya edeceğiz. Tüm İslam aleminin Ramazan ayını kutluyor, bu ayın güzelliğinden nasiplenmesini temenni ediyorum. Bugün Kaymakamımız ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle Sosyal Yardım ve Destek İşbirliği protokolü imzaladık. İlçemizdeki Meslek Eğitim Merkezi öğrencilerimiz Evde Bakım ve Destek hizmetimiz kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak. Kaymakamımız ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüze desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.

BELEDİYE PERSONELİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Belediye personeline de teşekkür ederek konuşmasını sürdüren Başkan Çetin, “Belediyemiz yönetim ile ilgili Türk Standartları Enstitüsü tarafından teftişten geçirildi. Bugün sonuçlanan görüşmeler neticesinde müdürlerimiz ve başkan yardımcılarımız huzurunda teftişin olumlu tamamlandığını ve TSE belgesinin verilmesi yönünde kanaat belirttiklerini ifade ettiler. Yakın zamanda bu rapor Ankara’da değerlendirilecek ve belgemizi alacağız. Yönetimde mükemmellik anlayışını adım adım daha yukarıya taşımaya gayret edeceğiz. Tüm belediye personelimizin bu konudaki hassasiyetini, heyecanını, desteğini teşekkürler taçlandırmak istedim. Umuyorum ve diliyorum ki 130 bin nüfuslu ilçemiz gelecek yıllara daha emin adımlarla, daha da kurumsallaşarak bir hizmet kültürünü vatandaşlarımıza yansıtarak büyümeye devam edecek inşallah.” diye konuştu.

GÜNDEM MADDELERİ OKUNDU

Başkan Çetin’in konuşmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşımız okundu. Yoklama sonrasında gündem maddeleri okundu. Meclise sunulan 5 ek madde oy birliğiyle kabul edilerek gündeme ilave edildi.

2021 YILI DENETİM RAPORU OKUNARAK MECLİS BİLGİ VERİLDİ

İlk gündem maddesi olarak Kapaklı Belediye Başkanlığı 2021 yılı denetim komisyonu raporu okunarak meclise bilgi verildi. Gündem maddesi ile ilgili söz alan CHP’li meclis üyesi Erol Özkan, “Burada 4734 sayılı kanunun 62. Maddesinin (İ) bendinde bu kanunun 21 ve 22. Maddelerindeki parasal limitler dahilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamı idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin yüzde 10’unu kamu ihale kurumunun uygun görüşü olmadıkça aşamaz hükmü yer almaktadır. Siz belediye başkanı olarak mal alımında yüzde 10 limiti aşılıp yüzde 47.24 civarında bir artış olduğu halde kamu ihale kurumundan uygun görülüşün alınmadığını açıklayabilir misiniz?” dedi. Özkan’ın sorusuna cevap veren Başkan Çetin, “Bunlar aslında bakarsanız rutin şeyler. Gerçekten bütün belediyelerin yaptığı işler. Biz burada gerekli görüşleri, talepleri ilettiğimiz zaman gerekçeleriyle bunların bütün yazışmaları zaten mali işlerimiz yapıyor ve buradan da hiçbir müdahale etmeden, hiçbir şeye müdahil olmadan aldığımız olurlar bunlar. Ancak göreve geldiğimiz günden beri biz mevcut yapının içinde iyileşmeyi sağlamak, rekabet şartlarını oluşturmak ve daha uygun alımları gerçekleştirmek için bir dizi iyileştirme çalışmaları yapıyoruz” dedi.  Gündem maddesiyle ilgili Başkan Mustafa Çetin ve meclis üyeleri tarafından yapılan değerlendirmeler ve açıklamaların ardından Yazı İşleri Müdürlüğünün 16.03.2022 tarih 24826 sayılı Encümen Üyelerinin Seçimi konulu yazısının müzakeresine geçildi. Meclis üyelerinden Veysel Güven, Yalçın Hal ve Mustafa Önder encümen üye olarak seçildi.

KOMİSYON ÜYELERİ SEÇİLDİ

Ardından Yazı İşleri Müdürlüğünün 16.03.2022 tarih 24827 sayılı İmar Komisyonu Üyelerinin Seçimi konulu yazısının müzakeresine geçildi. İmar Komisyonuna İbrahim Aktürk, Metin Kanat, Şakir Demirel, Turan Çakan, Ender Dubaz seçildi Yazı İşleri Müdürlüğünün 16.03.2022 tarih 24828 sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu Üyelerinin Seçimi konulu yazısının müzakeresine geçildi. Plan ve Bütçe Komisyonuna İsmail Akdaş, Naciye Topçu, Nizamettin Çoban, Muzaffer Yıldıran ve Kemal Kenar seçildi. Ardından Yazı İşleri Müdürlüğünün 16.03.2022 tarih 24829 sayılı Tarife Komisyonu Üyelerinin Seçimi konulu yazısının müzakeresine geçildi. Tarife Komisyonuna Yalçın Hal, Halil Yıldırım, İsmail Akdaş, Erol Özkan ve Tahsin Aras seçildi.

İMAR KOMİSYONUNA HAVALE EDİLDİ

Komisyon üyelerinin oy birliğiyle seçilmesinin ardından İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22.03.2022 tarih 25211 sayılı Kapaklı İlçesi İsmetpaşa Mahallesi 1548 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konulu yazısının müzakeresine geçildi. Söz konusu madde oy birliğiyle İmar Komisyonuna havale edildi. Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün 23.03.2022 tarih 25345 sayılı Kapaklı İlçesi Atatürk Mahallesi Cumhuriyet Mahallesi, Bahçelievler Mahallesi ve İnönü Mahallesi’nin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 9. Maddesine istinaden bölünerek adları ile sınırlarının tespitinin yapılması konulu yazısının müzakeresini içeren gündemin yedinci maddesi oy birliğiyle İmar Komisyonuna havale edildi.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNA HAVALE EDİLDİ

Meclis gündemi Kültür İşleri Müdürlüğünün 24.03.2022 tarih 25447 sayılı Kültür İşleri Müdürlüğü Teşkilat Yapısı Yetki ve Sorumluluk ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin revize edilmesi konulu yazının görüşülmesiyle devam etti. Söz konusu madde oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25.03.2022 tarih 25538 sayılı Fatih Mahallesi 727 ada 28 parselde bulunan 56,00 m² belediye hissesinin hissedarına satışı konulu yazının görüşülmesini içeren gündemin dokuzuncu maddesi oy birliğiyle kabul edildi. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 25.03.2022 tarih 25491 Kapaklı Belediyesi Personel A.Ş Genel Kurul Temsil Yetkisi konulu yazısının görüşülmesine geçildi. Söz konusu gündem maddesi ile ilgili Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, 8 Nisan 2022’de yapılacak genel kurul toplantısında Kapaklı Belediyesini temsil etmeye ve oy kullanmaya vekil tayin edilmesine oy birliğiyle karar verildi. Fen İşleri Müdürlüğünün 25.03.2022 tarih 25492 sayılı Fen İşleri Müdürlüğü Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinin revize edilmesi konulu yazısının görüşülmesiyle meclis toplantısı devam etti. Söz konusu madde oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.03.2022 tarih 25588 sayılı Kapaklı İlçesi  1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notu ilavesi  konulu yazısının müzakeresi oy birliğiyle İmar Komisyonuna havale edildi. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 25.03.2022 tarih 25581 sayılı Boş Kadro Değişikliği konulu yazısının müzakeresini içeren gündemin on üçüncü maddesi oy birliğiyle kabul edildi.  Sosyal Destek Hizmetler Müdürlüğünün 28.03.2022 tarih 25673 sayılı Öğrenci Kartı Oluşturulması konulu yazısının görüşülmesini içeren madde oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28.03.2022 tarih 25674 sayılı Kapaklı Belediyesi mülkiyetinde bulunan 1547 ada 2 parselde İmar Planında Spor alanı olan arsanın 2886 sayılı devlet ihale kanunu hükümleri çerçevesinde satışa çıkarılması konulu yazısının görüşülmesini içeren gündem maddesi oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

EK GÜNDEM MADDELERİ GÖRÜŞÜLDÜ

Pınarça Mahallesi 218 ada 10 parselde bulunan 48,59 metrekarelik belediye hissesinin satışının yapılmasını içeren ek gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Söz konusu madde oy birliğiyle kabul edildi. Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından sunulan ve bütçe aktarımı yapılmasını içeren ek gündem maddesi ile Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından sunulan ve ek bütçe yapılması konusunu içeren ek gündem maddesi oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi. Mülkiyeti Kapaklı Belediyesi’ne ait Karlı Mahallesi 123 ada 1 parselde kayıtlı 199.455,13 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerine “Güneş Enerji Santrali, Biyogaz ve Sera Tesisi” yapılması işi ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Yüksek Planlama Kuruluna yapılacak müracaatlar ve bu konuda iş ve işlemlerin takibi için Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin’e yetki verilmesinin görüşülmesine geçildi. Söz konusu madde oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi. Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından sunulan Kapaklı Belediyesi hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet sepetli platform araç alımını içeren ek madde de oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi. Ek maddelerin de görüşülmesinin ardından Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28.03.2022 tarih 25660 sayılı Kapaklı Belediye Başkanlığı 2021 Yılı Faaliyet Raporu konulu yazısının görüşülmesine geçildi. Faaliyet videosunun gösterilmesinin ardından faaliyet raporu oy çokluğuyla kabul edildi.

İKİNCİ OTURUM 6 NİSAN’DA YAPILACAK

Ardından Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin alınan kararların hayırlı olmasını dileyerek Nisan ayı toplantısının ilk oturumunu sonlandırdı. Başkan Çetin, komisyonlara ilave edilen konuların görüşülerek karara bağlanacağı ikinci oturumun 6 Nisan Çarşamba günü saat 14.00’da yapılacağını belirtti.

Kaynak: Kapaklı Bakış
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 27 Haziran 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31

Gelişmelerden Haberdar Olun

@